سونوگرافی در هفته دوازدهم بارداری

سونوگرافی در هفته دوازدهم بارداری

سونوگرافی تصویربرداری است که با انتشارامواج صوتی با فرکانس بالا به رحم به منظورسلامتی نوزاد انجام می شود. هفته دوازدهم بارداری پزشک برای مادر آزمایش CVS را به منظور بررسی نقص های کرموزومی در هفته های 11 تا 14 در نظر می گیرد. هم چنین در سه ماه اول ،غربالگری نیز به منظور سونوگرافی NT و آزمایش خون تجویز می شود. سونوگرافی درهفته دوازدهم بارداری بافت های جامد مانند استخوانها را با بازتابی بزرگتر و در تصویری واضح، ظاهر می کند و بافت نرم خاکستری رنگ است. مایع هایی مانند مایع آمنیوتیک که نوزاد در داخل آن است، سیاه و سفید نشان داده می شود. چون اکوسیستم از طریق آن ها عبور می کند.
متخصص سونوگرافی این سایه ها را در این هفته به صورت کامل توضیح می دهد.

سونوگرافی-در-هفته-دوازدهم-بارداری

سونوگرافی در هفته دوازدهم بارداری برای مادران ممکن است بسیار هیجان انگیز باشد زیرا مادران قادر خواهند بود که نوزادان خود راببینند. رادیولوژیست ممکن است یک عکس کپی از عکس نوزاد را به عنوان آزمایش ارائه دهد. هدف از سونوگرافی در هفته دوازدهم نشان دادن جنسیت جنین نیست بلکه باید روند رشد و تشکیل شدن اندام ها به صورت کامل نشان داده شود. سونوگرافی در این هفته بارداری، ضربان قلب جنین را بررسی می کند و هم چنین به بررسی آناتومی پایه، دیواره شکم و اندام جنین می پردازد.

آیا انجام سونوگرافی در هفته دوازدهم بارداری امن است؟

سونوگرافی در طول بارداری چندین دهه  است که استفاده می شود، و تحقیقات پزشکی در این زمینه کامل نیست. به عنوان یک احتیاط، دستورالعمل های روشنی در مورد استفاده از سونوگرافی در دوران بارداری وجود دارد که توسط متخصص تصویربرداری دنبال خواهد شد. اما برای نشان دادن اندام های تشکیلی جنین در هفته دوازدهم انجام این سونوگرافی بسیار مهم است.
هیچ ارتباطی بین سونوگرافی در این هفته با وزن نوزاد در هنگام تولد، سرطان کودکان، مشکلات بینایی و شنوایی، و یا نارسائی وجود ندارد.

با این حال، اکثر متخصصان بر این باورند که این تصویربرداری نباید بدون دلایل پزشکی صورت گیرد. تصویربرداری از سونوگرافی تنها باید توسط متخصصان واجد شرایط در این زمینه انجام شود. با این حال، به مادران توصیه می شود این کار را تنها زمانی انجام دهند که دلیلی روشن برای آن  وجود دارد، مانند اطمینان از اینکه کودک شما به طور طبیعی رشد می کند. به همین دلیل، مادران ممکن است فقط چند جلسه سونوگرافی در طول بارداری داشته باشد. که از مهم ترین آن ها سونوگرافی در هفته دوازدهم است.

برخی از خدمات سونوگرافی مهر ایرانیان

غربالگری در دوران بارداری

سونوگرافی NT

کاربرد سونوگرافی

سونوگرافی

با تشکر، مدیریت سایت سونوگرافی مهر ایرانیان

پاسخ