سونوگرافی پانکراس 

سونوگرافی پانکراس     

پانکراس ارگانی خلف صفاقی است که در سطح اولین یا دومین مهره کمری قرار دارد. اگر چه عموما معتقدندکه ارگانی ثابت است، اما ممکن است با تنفس تغییر موقعیت پیدا کند. پانکراس معمولا به ناحیه سر، گردن و دم تقسیم می شود. پانکراس طبیعی معمولا دارای بافت یکنواخت است و نسبت به پارانشیم طبیعی کبد ایزوواکو یا هیپراکو است.

بیماری شایع پانکراس

جایگزینی چربی در بافت پانکراس (لیپوماتوز) با افزایش سن شایع است و تا 35 در صد موارد ممکن است به صورت اکوژن و در حد بافت چربی خلف صفاقی مجاور دیده شود.

سونوگرافی پانکراس 

سونوگرافی پانکراس

تشخیص پانکراس

سونوگرافی اولین روش تصویر برداری مورد استفاده در بررسی بیماری پانکراس است. سونوگرافی پانکراس برای تشخیص اولیه پانکراتیت و یا وجود شواهد شبه کیست در پانکراس به کار می رود.در سونوگرافی اکثر بیماران و مستقل از وجود گاز در دستگاه گوارش و چربی، پانکراس را می توان مشاهده کرد.

تکنیک بررسی

سونوگرافی معمولا بعد از حداقل 6 ساعت ناشتایی انجام می شود تا:

1)قابلیت مشاهده ارگان بهبود یابد.

2)مقدار گاز روده محدود شود.

3)مطمئن شویم که معده خالی از غذا است.

موفقیت تکنیکی همچنین وابسته به مهارت و حوصله اپراتور است.

بررسی موفق پانکراس

برای بررسی موفق پانکراس، تمام ارگان شامل سر پانکراس و زائده  uncinated، تنه و دم پانکراس بایستی دیده شود. پلان های مختلف عرضی، طولی و ابلیک بایستی به صورت معمول مورد بررسی قرار گیرد و هدف آن بایستی دیدن تمام آناتومی حداقل در دو نما باشد.

از طحال نیز به عنوان یک پنجره آکوستیک برای دیدن دم پانکراس  بایستی استفاده شود. با حرکت پروب و اعمال فشار می توان گاز روده را جا به جا کرد. سایر تکنیک های شامل پر کردن معده با آب، بررسی بیمار در حالی که تنفسشس را معلق نموده؛ و تغییر پوزیشن بیمار به حالت دکوبیتوس است.

بررسی پانکراس معمولا با سونوگرافی معمولی شروع می شود و از پروب های دارای چند فرکانس که امکان بکار گیری  بهترین فرکانس را برای هر عمق فراهم می کند، استفاده گردد. استفاده از تصویر برداری هارمونیک بافتی می تواند قابلیت مشاهده پانکراس را بهبودبخشد، به ویژه هنگامی که بیماران و یا ساختمان های عمقی مورد بررسی قرار می گیرند.

تصویربرداری هارمونیک دارای جزئیات نفوذ بهتر و کیفیت تصویر کلی بهتری از سونوگرافی معمولی دارد. تصویربرداری هارمونیک بافتی همراه با تکنیک فاز اینورشن، دارای حساسیت بالاتری از سونوگرافی معمولی برای کشف ضایعات پانکراس است.

در مرکز سونوگرافی مهر ایرانیان تمام سونوگرافی ها با استفاده از تجهیزات و دستگاه های مدرن و با بالاترین دقت انجام می شود . برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با سونوگرافی خوب در غرب تهران با شماره های 02144232838 – 02144255503 – 02144255504 تماس بگیرید یا به آدرس اینستاگرام سونوگرافی مهر ایرانیان مراجعه کنید.

استفاده از سونوگرافی داپلر در تشخیص مشکلات پانکراس

سونوگرافی داپلر برای آنالیز عروق اطراف پانکراس شامل ورید پورت، شریان و ورید مزانتریک فوقانی، شریان ورید طحالی، ائورت و ورید اجوف تحتانی بسیار مفید است؛ و بایستی به طور روتین در سونوگرافی پانکراس به کار می رود. سونوگرافی داپلر امکان کشف عروق داخل پانکراس و اطراف پانکراس را فراهم کرده و می توان از آن برای بررسی باز بودن و تعیین مشخصات جریان خون استفاده کرد.

تجویز مواد کنتراست در مشاهره بهتر ضایعات پانکراس نسبت به سونوگرافی معمولی، برتری دارد؛ و در تعیین مشخصات و ضایعات موضعی که در سونوگرافی مشاهده می شود. به کار می رود.

اندازه پانکراس، حدود آن و ساختار بافتی پانکراس بایستی مورد بررسی قرار گیرد. مجرای اصلی پانکراس و CBD و هم چنین عروق اطراف آن بایستی مورد شناسایی قرار گیرد.

سایر خدمات سونوگرافی خوب در غرب تهران:

سونوگرافی مثانه

سونوگرافی رحم و تخمدان 

سونوگرافی چهار بعدی

سونوگرافی لگن

پاسخ

یک × پنج =