آرشیو روزانه: نوامبر 11, 2020

سونوگرافی روده ها

همه چیز درباره سونوگرافی روده ها

سونوگرافی روده ها : انسداد روده ها ، می تواند از دلایل شایع درد حاد شکمی باشد.  اخیرا افزایش استفاده از سونوگرافی در ارزیابی اولیه درد شکم ، باعث ایجاد سونوگرافی نقطه ای شده است که یک ابزار ارزشمند ، برای تشخیص انسداد روده است.

سونوگرافي ، به عنوان یکی از ابزارهای حساس و دقیق برای تشخیص انسداد و مشکلات موجود در  روده ها می باشد.

درمان موثر در انسداد روده ، بستگی به تشخیص سریع و دقیق برای بیمارانی دارد که نیاز به مداخلات درمانی اولیه دارند. تشخیص انسداد روده ، بر اساس تصویر بالینی رادیوگرافی ساده شکم به عنوان قدم اول در درمان بیماری می باشد.

سونوگرافی روده ها

نتایج سونوگرافي روده چیست ؟

یافته های سونوگرافی یک روده انسدادی ، شامل حلقه های روده ای پر شده با مایع است که دارای لکه های پر از گاز در حال حرکت در داخل مایع هستند ؛ قطر روده نرمال ، 3 – 4 سانتی متر است ؛ در حالی که قطر روده بزرگ ،  4 – 5 سانتی متر است.

مزایای سونوگرافي روده ها چیست ؟

سونوگرافی روده ، یکی از ابزارهای مفید در مدیریت بیماری های مختلف ؛ از جمله بیماری  کرون ( CD ) می باشد .

در واقع ، این روش یکی از روش های تصویربرداری است که جهت شناسایی بیماران مبتلا به CD با مشکالت بالینی می باشد ؛ سونوگرافي روده ها ، از راهکارهای دقیق و غیر تهاجمی تشخیص بیماری های روده ای می باشد و پیش از آزمایش های تهاجمی انجام می شود.

البته شایان ذکر است ؛ به کمک سونوگرافی می توان به اطلاعاتی دقیق در رابطه با ضایعات روده ای و خارج رحمی ؛ از جمله ضخیم شدن دیواره روده ، فیستول  و آبسه ها دست یافت.

برخی دیگر از خدمات مرکز سونوگرافی و رادیولوژی مهر ایرانیان عبارت اند از :

  • ماموگرافی
  • غربالگری در دوران بارداری
  • رادیولوژی
  • سونوگرافی
  • و غیره