Contents

سونوگرافی چه اطلاعاتی درباره جنین می دهد ؟

سونوگرافی دوران بارداری ، برای ایجاد تصویری از جنین ، رحم ، جفت و دیگر ارگان های لگنی استفاده می شود. سونوگرافی چه اطلاعاتی درباره جنین می دهد ؟ سونوگرافی اطلاعات با ارزشی در مورد پیشرفت بارداری و سالم بودن جنین ، در اختیار ما می گذارد. برای این که بدانید از سونوگرافی چه اطلاعات مهمی را در مورد جنین ، می توانید به دست بیاورید ، این مقاله را مطالعه کنید.

سونوگرافی چه اطلاعاتی درباره جنین می دهد؟

هدف از سونوگرافی در هر 3 دوره بارداری ، دستیابی اطلاعاتی درمورد چگونگی رشد و سلامت جنین است. شاید پزشک به دلایلی از قبیل بروز مشکلاتی در بارداری قبلی ، داشتن دیابت ، داشتن فشار خون بالا ، شاخص توده بدنی بال ، داشتن سن بالای 35 سال یا داشتن دوقلو ، تهیه اسکن های بیشتر را توصیه کند.

سونوگرافی چه اطلاعاتی را درباره جنین می دهد ؟

سونوگرافی جنین ، یک تکنیک تصویر برداری است که از امواج صوتی ، برای تولید تصاویری از جنین در رحم ، استفاده می کند. تصاویر سونوگرافی جنین ، می تواند به پزشک در ارزیابی رشد نوزاد و نظارت بر بارداری ، کمک کند. در برخی موارد ، سونوگرافی جنین ، برای ارزیابی مشکلات احتمالی یا کمک به تائید تشخیص ، استفاده می شود.

اولین سونوگرافی جنین ، در طول سه ماهه اول بارداری انجام می شود و مدت بارداری شما را تعیین می کند. اگر بارداری شما بدون مشکل باشد ، سونوگرافی دوم ، در دو ماهه دوم یعنی زمانی که جرئیات آناتومیکی قابل رویت هستند ، انجام می شود. اگر پزشک به وجود مشکلی مشکوک باشد ، یک سونوگرافی فالوآپ یا تست های تصویربرداری مضاعف ، مثل MRI تجویز می کند.

انواع سونوگرافی جنین

دو نوع اصلی آزمایش سونوگرافی جنین عبارتند از :

  • سونوگرافی ترانس واژنی

در این نوع سونوگرافی ، یک دستگاه عصا شکل ، به نام مبدل ، برای فرستادن امواج و جمع کردن بازتاب ها ، در واژن قرار داده می شود. سونوگرافی ترانس واژنی ، اغلب در طول اوایل بارداری انجام می شود. این نوع سونوگرافی ، در صورتی انجام می دهد که سونوگرافی شکمی ، اطلاعات کافی را فراهم نکرده باشد.

  • سونوگرافی شکمی

سونوگرافی شکمی جنین ، با حرکت دادن مبدل بر روی شکم ، انجام می شود.

برخی دیگر از انواع سونوگرافی های شکمی موجود ، عبارتند از :

ارزیابی سونوگرافی تخصصی

این نوع آزمایش در جریانات خاص از قبیل شناسایی یا مشکوک بودن به ناهنجاری جنین ، مورد نیاز می باشد. این موقعیت ، یک ارزیابی دقیق تر است که می تواند اطلاعات مضاعفی را درباره ناهنجاری ، فراهم آورد.

سونوگرافی سه بعدی

این آزمایش ، یک نمایش دو بعدی از داده های سه بعدی را فراهم می کند. این نوع سونوگرافی برای کمک به پزشک در شناسایی ناهنجاری های صورت یا نقص های لوله عصبی ، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

سونوگرافی داپلر

سونوگرافی داپلر ، تغییرات جزئی در امواج سونوگرافی در حین برگشت آنها از شیء ، مثل یاخته های خونی را ارزیابی می کند. این سونوگرافی می تواند جزئیات مربوط به جریان خون نوزاد را نیز ارائه دهد.

اکوکاردیوگرافی جنین

این آزمایش ، تصویر دقیق قلب نوزاد را ارائه می دهد. از آن می توان برای تائید نقص قلب مادرزادی ، استفاده نمود.

سونوگرافی چه اطلاعاتی درباره جنین می دهد ؟

پزشک شما از سونوگرافی برای کسب اطلاعات ، در موارد زیر استفاده می نماید :

تائید بارداری و موقعیت جنین

برخی جنین ها در خارج از رحم ، یعنی در داخل لوله فالوپ ، رشد می کنند. سونوگرافی جنین ، می تواند به پزشک شما در شناسایی بارداری در خارج از رحم ( بارداری اکتوپیک ) کمک کند.

تعیین سن حاملگی نوزاد

دانستن سن نوزاد ، می تواند به پزشک شما در تعیین تاریخ وضع حمل ، و ردیابی نقاط عطف در سراسر دوره بارداری ، کمک کند.

تعیین تعداد نوزادان

اگر پزشک شما به بارداری دوقلو یا چند قلو مشکوک باشد ، سونوگرافی برای تائید تعداد نوزادان ، مورد استفاده قرار می گیرد.

ارزیابی رشد نوزاد

پزشک می تواند از سونوگرافی ، برای تعیین این موضوع که آیا نوزاد شما با سرعت نرمال در حال رشد است یا خیر ، استفاده کند. سونوگرافی را می توان برای نظارت حرکات نوزاد ، تنفس و ضربان قلب ، مورد استفاده قرار داد.

مطالعه جفت و سطوح مایع آمنیوتیک

جفت ، مواد مغذی حیاتی و خون غنی از اکسیژن را ، برای نوزاد شما فراهم می آورد. زیاد بودن یا کم بودن بیش از حد مایع آمنیوتیک ، مایعی که نوزاد شما را در طول دوره بارداری احاطه می کند ، یا مشکلات مربوط به جفت ، به توجه خاص نیاز دارد. سونوگرافی می تواند به ارزیابی جفت و مایع آمنیوتیک اطراف نوزاد ، کمک کند.

شناسایی نقص های مادرزادی

سونوگرافی می تواند به پزشک در غربالگری برخی نقص های مادرزادی ، کمک کند.

جستجوی مشکلات

اگر شما خونریزی یا مشکل دیگری دارید ، سونوگرافی می تواند به پزشک تان ، در تعیین علت کمک کند.
انجام تست های پیش از زایمان دیگر-

پزشک می تواند از سونوگرافی ، برای هدایت جایگذاری سوزن در طول تست های پیش از زایمان خاص ، از قبیل آمینوسنتز یا نمونه برداری از پرزهای جفتی مزمن ، استفاده کند.

تعیین موقعیت جنین قبل از وضع حمل

در بیشتر نوزادان ، در پایان سه ماهه سوم ، سر جلوتر از بقیه قسمت های بدن قرار می گیرد. البته این اتفاق به ندرت رخ می دهد. تصویر برداری سونوگرافی ، می تواند طرز بیرون آمدن نوزاد را تائید نماید و بدین ترتیب ، پزشک را قادر به بحث کردن درباره گزینه های زایمان می نماید.

سونوگرافی جنین ، تنها باید به دلایل پزشکی معتبر انجام شود. سونوگرافی جنین تنها برای تعیین جنسیت نوزاد توصیه نمی شود. همچنین از این تکنیک ، تنها برای تولید عکس ها و ویدیو های یادگاری استفاده نمی شود.

اگر پزشک سونوگرافی جنین را توصیه نکرد ، ولی شما به انجام آن اصرار داشتید ، خواسته خود را با پزشک در میان بگذارید؛ تا بهترین گزینه برای شما و نوزادتان ، انتخاب شود.

سونوگرافی چه اطلاعاتی درباره جنین می دهد ؟

سونوگرافی چه اطلاعاتی درباره جنین می دهد ؟

دلایل انجام سونوگرافی

آزمایش سونوگرافی سه ماهه اول ، برای ارزیابی وجود ، اندازه و موقعیت بارداری ، تعیین تعداد جنین ها و برآورد طول مدت بارداری ( سن بارداری ) ، انجام می شود. سونوگرافی را می توان برای غربالگری ژنتیکی سه ماهه اول و نیز ، غربالگری برای ناهنجاری های رحم و لگن ، مورد استفاده قرار داد.

در سه ماهه دوم و سوم ، سونوگرافی برای ارزیابی چندین ویژگی بارداری ، از قبیل آناتومی جنین مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمایش اغلب بین هفته های 18 و 20 بارداری انجام می شود. با این وجود ، تعیین زمان سونوگرافی ، گاهی بنا به دلایلی از قبیل چاقی که می تواند مشاهده جنین را محدود کند ، تغییر می نماید.

در طول سه ماهه دوم و سوم ، ارزیابی سونوگرافی محدود شده و موارد خاصی ، مورد بررسی و پژوهش قرار می گیرد. این موارد شامل ارزیابی رشد جنین و برآورد حجم مایع آمنیوتیک ، می باشد. یک آزمایش دقیق و تخصصی در زمان مشکوک بودن به آناتومی ، بر اساس تاریخچه یا دیگر نتایج آزمایش پیش از زایمان ، انجام می شود.

جنسیت جنین را چه موقع می توان تشخیص داد ؟

بهترین زمان برای تشخیص جنین پسر، هفته پانزدهم بارداری و برای جنین دختر ، هفته هفدهم تا بیستم بارداری می باشد. پزشک می تواند در سه ماهه دوم بارداری ، میزان رشد جنین را بررسی کند. استاندارد سن بارداری ، با توجه به اولین روز آخرین قاعدگی تعیین می گردد و تا هفته 42 بارداری ، ادامه پیدا می کند. بهترین زمان برای زایمان ، از تاریخ 38 هفتگی تا 42 هفتگی می باشد.

سونوگرافی چه اطلاعاتی درباره جنین می دهد ؟

سونوگرافی در اواسط بارداری ، اطلاعات مهمی را در اختیار پزشک قرار می دهد ، که عبارتند از :

• ضربان قلب جنین

جهت اطمینان از عادی بودن ضربان قلب جنین ، ضربان قلب او در هر دقیقه اندازه گیری می شود.

• اندازه گیری سایز بدن جنین

دور جمجمه ، طول استخوان ران و دور شکم جنین اندازه گیری می شود ، تا از اندازه های جنین متناسب با سن او،  اطمینان حاصل شود.

• بررسی تعداد قل ها

این که جنین چند قلو است. معمولا زنانی که چند قلو باردارند ، اندازه آن ها در سه ماه اول بزرگتر می شود.

• تعیین محل جفت

چنانچه جفت دهانه رحم را پوشانده باشد ، این امر می تواند موجب خونریزی در بارداری شود. اگر چنین شرایطی توسط پزشک تشخیص داده شود ، احتمال زیاد یک اسکن در سه ماه سوم تجویز می کند.

• میزان مایع آمنیوتیک موجود دررحم

اگر میزان مایع آمنیوتیک زیاد یا کم باشد ، این امر می تواند نشان دهنده مشکل باشد. در این صورت با انجام آزمایش های کامل تر ، این مشکل شناسایی و درمان می شود.

• بررسی جنین از نظر اختلالات فیزیکی

پزشک ، آناتومی جنین را که شامل سر ، گردن ، قفسه سینه ، ستون فقرات ، کلیه ، معده ، بازو ، بند ناف ، مثانه و غیره است بررسی کرده ، تا از رشد درست این اعضا مطمئن شود.

• تعیین جنسیت جنین

برای پی بردن به جنسیت جنین ، می توانید در نیمه بارداری از سونوگرافی استفاده کنید.

 

 

چه عوارض احتمالی در سونوگرافی وجود دارد؟

در تحقیقات انجام شده طی 35 سال اخیر ، مدارکی برای مضر بودن سونوگرافی برای رشد جنین وجود ندارد. در صورت انجام سونوگرافی توسط کارشناسان با تجربه ، احتمال ایجاد آسیب به شخص وجود نخواهد داشت.