آمنیوسنتز

2022-08-15T12:35:32+00:00آگوست 10, 2022|مقالات|

آمنیوسنتز در مرکز تصویربرداری مهر ایرانیان ، بهترین مرکز سونوگرافی و انجام آزمایش های غربالگری در تهران  ، تکنیکی برای [...]