سونوگرافی آندوسکوپیک

2022-09-28T09:48:48+00:00سپتامبر 28, 2022|سونوگرافی, مقالات|

سونوگرافی آندوسکوپیک (EUS) ، یک روند حداقل تهاجمی ، برای ارزیابی بیماری های سیستم گوارش و ریه ، می [...]