عکسبرداری رنگی رحم

عکسبرداری رنگی رحم

ناهنجاری های ساختاری رحم و لوله های رحمی شامل بسته بودن لوله ها یا ناهنجاری های در شکل ظاهری رحم است . روش تشخیص این مشکلات Hysterosalpingography  یا عکسبرداری رنگی است .

در این روش اگر مشکلی مثل: پولیپ، بسته بودن لوله های رحمی، میوم و موارد دیگر وجود داشته باشد و یا لوله های رحمی دچار عفونت باشند . وقتی ماده حاجب داخل رحم و لوله ها تزریق می شود، در عکسبرداری این مشکلات تشخیص داده می شود . در این مقاله به مطالب ذیل می پردازیم.

  • عوارض عکس رنگی رحم
  • هزینه عکس رنگی از رحم
  • عکس رنگی رحم و بارداری
  • درد عکس رنگی رحم
  • عکس رنگی از رحم درد دارد؟
  • شرایط گرفتن عکس رنگی از رحم
عکسبرداری رنگی رحم

عکسبرداری رنگی رحم

تشخیص ناباروری زنان

از علل های ناباروری در زنان بسته بودن لوله ها و نامناسب بودن حفره رحمی است که یکی از روش های تشخیصی در ناباروری مادرانی که قصد بارداری دارند، اقدام از طریق رادیوگرافی، عکسبرداری رنگی رحم و لوله ها می باشد.

طی این روش توسط پزشک یا تکنسین ماده حاجب به داخل رحم و لوله ها تزریق می شود تصویر برداری از زاویه های مختلفی انجام می شود . طی آن با باز بودن رحم و دیدن سرویکس، حفره های رحم، لوله های رحمی، ورود ماده حاجب به داخل لوله های رحمی و تراوش ماده حاجب به داخل حفره پریتوئن و با جذب آن از داخل پریتوئن مورد بررسی قرار می دهیم . اگر اشکالی وجود داشته باشد آن را پزشک زنان برطرف می کند و اگر اشکالی وجود نداشته باشد دنبال روش های دیگری هستیم تا بتوانیم علت ناباروری خانم ها را تعیین کنیم .

زمان مناسب عکسبرداری رنگی رحم

بهترین زمان برای انجام عکسبرداری رحم بعد از پریود ماهیانه یا روزهای آخر پریود ماهیانه مناسب است . حتما باید مطمئن باشیم مادر باردار نباشد تا بتوان این روش را برای آن انجام دهیم .

مختصری درد در انجام عکسبرداری وجود دارد که قبل از آن می توان از یک مسکن ساده استفاده نمایند، جای هیچ گونه نگرانی نیست . شایعاتی که در خصوص این روش وجود دارد که خیلی بزرگ می کنند نباید برای مادران ابهامی به وجود آورد . این روش کاملا به راحتی انجام می شود و درد بسیار کمی ممکن است وجود داشته باشد و اما اثرات بسیار خوب این روش که تا به حال هیچ روشی نتوانسته جای آن را برای تشخیص بگیرد، افراد سعی نمایند خود را از انجام عکسبرداری رنگی رحم محروم نکنند .

سونوگرافی مهر ایرانیان با استفاده از روش های تشخیصی مجهز به بررسی عارضه ها می پردازد. برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 02144232838 – 02144255504 تماس بگیرید یا به آدرس اینستاگرام مراجعه کنید.

نحوه انجام عکسبرداری رنگی رحم

نخست گان مخصوص انجام عکسبرداری را پوشیده سپس به پشت دراز می کشید و کمی زانوهای خود را خم می کنید . در این زمان رادیولوژیست با استفاده از اسپکولوم  واژن را باز می نماید . در این زمان کمی درد را احساس می کنید . سرویکس ناحیه ای است که در پشت واژن قرار دارد که با باز شدن واژن دیده می شود و این ناحیه را تمیز می نماید و سپس جهت کاهش درد داروی بی حسی را تزریق می نماید .

سپس کانولا را به رحم وارد می کنند و دستگاه اسپکولوم را خارج می نمایند بعد از آن ماده کنتراست را به رحم و لوله های رحمی جاری می شود . در این هنگام رادیولوژیست از تمامی زوایه های از رحم فرد عکسبرداری را انجام می دهد و در نهایت کانولا را از رحم فرد خارج می نمایند .

برای کسب اطلاعات بیشتر به سونوگرافی خوب در غرب تهران مراجعه نمایید.

برخی از خدمات سونوگرافی مهر ایرانیان:

سونوگرافی ترانس واژینالی

سونوگرافی تشخیص بیماری های زنان

بیوپسی پستان

ماموگرافی

پاسخ