سونوگرافی بارداری دو قلو همراه با عکس

2024-04-15T11:18:01+00:00آوریل 15, 2024|سونوگرافی, مقالات|

در صورتی که متخصص مشکوک به بارداری چند قلو در مادر باشد برای بررسی های بیشتر سونوگرافی را تجویز می [...]