دکتر آزاده آقازاده متخصص رادیولوژی

دارای بورد تخصصی فارغ التحصیل دوره عمومی از دانشگاه تهران

فارغ‌ التحصیل دوره تخصص از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره تکمیلی بیماریهای پستان از دانشگاه تهران مرکز تحقیقات برست بیمارستان امام

photo_2018-04-12_12-16-15

بهترین سونوگرافی دارای کادری مجرب و تجهیزات مدرن می باشد.