سونوگرافی رحم

سونوگرافی رحم چیست ؟

سونوگرافی رحم ، یک آزمایش تشخیصی غیر تهاجمی می باشد که تصاویری را برای استفاده در ارزیابی اندام ها و ساختارهای داخل لگن زنان تولید می کند ؛ سونوگرافی رحم ، امکان تجسم اندام ها و ساختارهای لگن زنان شامل رحم ، گردن رحم ، لوله های فالوپ و تخمدان ها را فراهم می کند.( بهترین مرکز سونوگرافی )

سونوگرافی از یک مبدل برای ارسال امواج با فرکانس بسیار بالا ، استفاده می کند ؛ مبدل سونوگرافی ، بر روی پوست قرار داده می شود و امواج فراصوت از بدن ، اندام ها و ساختارهای داخلی عبور می کند ؛ این امواج صوتی به اندام ها برخورد کرده و به مبدل باز می گردد.

مبدل ، امواج منعکس شده را پردازش کرده و سپس این امواج توسط کامپیوتر به عکس اندام ها یا بافت هایی که قرار است آزمایش شود ، تبدیل می شود.

سونوگرافی رحم

امواج صوتی ، با سرعت های مختلف بر حسب نوع بافت حرکت می کنند ؛ سریع ترین آن ها از بافت های استخوانی و آهسته ترین آن ها از هوا عبور می کنند ؛ سرعتی که تحت آن ، امواج صوتی به مبدل باز می گردند و نیز مقدار بازگشت موج صوتی ، توسط مبدل در انواع مختلف بافت ها ، تفسیر می شود.

یک ژل سونوگرافی بر روی مبدل و پوست قرار داده می شود تا امکان حرکت بهتر مبدل بر روی پوست و حذف هوای بین پوست و مبدل برای بهترین عملکرد صوت ، فراهم شود.

نوع دیگر سونوگرافی ، سونوگرافی داپلر می باشد که برای نشان دادن سرعت و جهت جریان خون در اندام های لگنی استفاده می شود ؛ بر خلاف سونوگرافی استاندارد ، برخی امواج صوتی در طول آزمایش داپلر ، قابل شنیدن می باشند.

اندام های لگنی زنان

اندام ها و ساختارهای لگن زنان عبارتند از :

  • رحم

رحم . یک اندام توخالی و گلابی شکل که در ناحیه پایینی شکم زنان بین مثانه و روده قرار دارد ؛ آستر آن هر ماه در طول قاعدگی ، پوست می اندازد ؛ مگر یک تخمک بارور ، در آن جا گرفته و بارداری آغاز شود.

  • تخمدان ها

تخمدان ها . دو اندام زایشی در زنان که در لگن قرار گرفته و در آن تخمک ها رشد کرده و ذخیره می شوند و هورمون های جنسی استروژن و پروژسترون زنان نیز در این اندام تولید می شوند.

  • گردن رحم

گردن رحم . بخش پایینی و باریک رحم که بین مثانه و روده قرار گرفته و کانالی را شکل می دهد که به واژن باز می شود و به خارج از بدن هدایت می گردد.

  • واژن

واژن . یک گذرگاه که از طریق آن ، مایع در طول دوره های قاعدگی ، به خارج از بدن فرستاده می شود ؛ واژن ، گردن رحم  و فرج ( بخش بیرونی آلت تناسلی زن ) را به هم متصل می نماید.

سونوگرافی لگن با استفاده از یک یا هر دو روش زیر انجام می شود.

سونوگرافی ترانس ابدومینال ( از طریق شکم ) :  

یک مبدل بر روی شکم با استفاده از ژل رسانا ، قرار داده می شود.

سونوگرافی ترانس واژینال ( از طریق واژن ) :

یک مبدل بلند و نازک ، با ژل رسانا و یک پوشش پلاستیک / پوشش داده می شود و در واژن قرار داده می شود.

نوع روند سونوگرافی انجام شده به دلیل آن ، بستگی دارد ؛ برای فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز در خصوص تشخیص یا درمان ، یک روش یا هر دو روش ، قابل استفاده می باشد.

چگونه برای سونوگرافی رحم آماده شویم ؟

  1. حداقل 24 اونس مایع یک ساعت قبل بنوشید ؛ مثانه را تا بعد از آزمایش ، خالی نکنید.
  2. نیازی نیست که ناشتا باشید.
  3. برای سونوگرافی ترانس واژنی ، مثانه خود را درست قبل از روند ، تخلیه کنید.

پاسخ